Bokning/Booking

Bookings of Solarwizard are now handled by Scarlet Entertainment. For bookings and infor contact Georgie Tyson +44 1626572179 Mobile/Cell: +44 (0)7376 499782.georgie@scarlettentertainment.com

Priser mellan 6000-8000 plus exklusive moms och reskostnader för en show på cirka 10-25 min. Undantag görs för välgörande ändamål.

Prices between 600-800 euro excluding taxes, travel expenses and booking fees. Prices cover one show of lenght 10-25 min.

REGISTERED FOR TAXES in Sweden.

GODKÄND FÖR F-SKATT i Sverige

Solarwizard på Volvo Ocean Race 2015