Bokning/Booking

Priser mellan 3000-10 000 plus reskostnader. Tid cirka 10-30 min. Undantag görs för välgörande ändamål.

GODKÄND FÖR F-SKATT i Sverige

Solarwizard på Volvo Ocean Race 2015